Prayers

Hebreeuse Wortels (Afr) 8 Apr 2013
'n Gebed van belydenis vir diegene wat betrokke was in die Hebreeuse Wortels-beweging. read more
Kinderdoop (Afr) 8 Apr 2013
Gebede van Belydenis en Verloëning vir diegene wat as babas gedoop is, of hul kinders as babas laat doop het. read more
Kerkleiers (oor Vrymesselary) 8 Apr 2013
‘n Konsep-skuldbelydenis vir individuele kerkleiers oor institusionele Vrymesselary, ter persoonlike voorbereiding tot korporatiewe, openbare belydenis. read more
The Queen of Heaven 21 Jun 2010
A prayer of renunciation for those who have been involved in the worship of the Queen of Heaven, such as members of the three Afrikaans sister churches (NG, Hervormd and Gereformeerd), Presbyterians and Roman Catholics. Also freemasons and artists. read more
The Masonic Orders of Rose Croix and Knights Templar 21 Jun 2010
Prayers of Repentance and Renunciation for those whose ancestors, or themselves, have been involved in the Rose Croix and Knights Templar degrees of Freemasonry. read more
Dutch Reformed Church 21 Jun 2010
A prayer of renunciation for those who have been members of the Dutch Reformed Church, of whose ancestors have been members. read more
Kundalini (Afr) 21 Jun 2010
'n Belydenis- en Verloëningsgebed vir diégene wat betrokke was in Rooms Katolisisme, Hindoeïsme, Boeddhisme, Joga, Oosterse Gevegskunste, Vrymesselary, Rosicrucianisme, Visualisasie, New Age, Mediese Praktyk en Alternatiewe Genesingsmetodes, Spa-behandelings, Kaballa, Passiewe Meditasie, Charismatiese Kerk en Toronto-tipe dienste, Christelike "soaking"-byeenkomste. read more
NG Kerk (Afr) 21 Jun 2010
'n Verloëningsgebed vir diegene wie se voorouers, of wat self lede is of was van die NG Kerk. read more
Kundalini (Eng) 4 Jun 2010
A prayer of Repentance and Renunciation for those who have been involved in Roman Catholicism, Hinduism, Buddhism, Yoga, Eastern Martial Arts, Freemasonry, Rosicrucianism, Visualisation, New Age, Medical Practice and Alternative Healing Methods, Spa Treatments, Caballa, Passive Meditation, Charismatic Churches and Toronto Type Services, Christian Soaking Meetings. read more